PRONÁJEM VYBAVENÍ

Půjčíme vám veškeré cateringové a gastro zařízení, které je potřebné pro hladký průběh Vašeho eventu či svatební hostiny...


MOBILIÁŘ

stoly, židle, dekorace...

PRÁDLO

ubrusy, scarting...

OBJEDNEJTE SI VYBAVENÍ 

JEŠTĚ DNES!

Přejděte na náš košík nebo vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.


Nájemce se svým podpisem při převzetí inventáře zavazuje, že v případě ztráty nebo poškození uhradí hodnotu respektive opravu v plné výši hned a v hotovosti. Při vrácení je nájemce povinen nahlásit ztráty nebo poškození inventáře. 

Časová jednotka pro pronájem je 24 hodin. Nájemce je povinen vrátit inventář ve stejném stavu jaké si ho půjčil, pokud se strany nedohodnou jinak.

V případě, že nájemce nevrátí inventář v předem dohodnutém termínu je povinen zaplatit za každý započatý den obvyklé nájemné s přirážkou 100%. Nájemce není oprávněn pronajatý inventář pronajímat dalším právnickým nebo fyzickým osobám.